• نحوه نمایش:
رسم عاشقی

رسم عاشقی

مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهرهای مختلف می پردازد.

4 قسمت پخش شده