روزهای آزادی
  • نحوه نمایش:
روزهای آزادی

روزهای آزادی

این مجموعه مستند به دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان پرداخته که در اکثر موارد به تغییر حکومت‌های مردمی و پیدایش حکومت های سرکوبگر منجر شده است.

تهیه کننده و کارگردان : وحید فرجی

10 قسمت پخش شده