روستا
  • نحوه نمایش:
روستا

روستا

این مجموعه مستند به بررسی وضعیت اقتصادی، اشتغال و محصولات کشاورزی روستاهای استان خراسان جنوبی می پردازد.

کارگردان : محمد عبداللهی

34 قسمت پخش شده
صفحه1 از4