• نحوه نمایش:
رویای کارمانیا

رویای کارمانیا

این مستند به موضوعات مختلف گردشگری در حوزه‌های اماکن باستانی، مردم شناسی، موسیقی نواحی و ... و همچنین به شناخت طبیعت ناشناخته استان کرمان می‌پردازد.

کارگردان : یاسر طالبی

12 قسمت پخش شده