رگ های آبی زمین
  • نحوه نمایش:
رگ های آبی زمین

رگ های آبی زمین

این مستند به بررسی و معرفی قنات های ایران که ثبت جهانی شده اند می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : هادی آفریده

5 قسمت پخش شده