زعفران صنعتی نوین
  • نحوه نمایش:
زعفران صنعتی نوین

زعفران صنعتی نوین

این مستند به معرفی گیاه زعفران، خواص و چگونگی کاشت و فرآوری آن می پردازد.

2 قسمت پخش شده