• نحوه نمایش:
زنده ام به جستجو

زنده ام به جستجو

مستند «زنده‌ام به جستجو» به پرتره زندگی استاد صفی نژاد، پدر قنات ایران و بخشی از پژوهش‌های او می پردازد.

کارگردان : منوچهر مشيری