• نحوه نمایش:
زندگی زیر پوست من

زندگی زیر پوست من

این مجموعه مستند روایتی از روزهای ابتدایی حمله عراق به ایران و سقوط خرمشهر است.

تهیه کننده و کارگردان : بهروز نورانی پور

6 قسمت پخش شده