سانس ویژه
  • نحوه نمایش:
سانس ویژه

سانس ویژه

این مجموعه مستند در هر سانس ویژه، با نگاهی نو به برخی از فیلم های سینمایی کشور می پردازد و با افراد در مشاغلی که در فیلم ها معرفی می شوند، مصاحبه می کند.

5 قسمت پخش شده