• نحوه نمایش:
سفر به زاگرس جنوبی

سفر به زاگرس جنوبی

در این مستند همراه با مهرداد علیپور به گشت و گذار در مناطق مختلف زاگرس جنوبی ، طبیعت گردی و آشنایی با خواص و زیستگاه گیاهان دارویی این ناحیه پرداخته می شود.

کارگردان : امین کرمی

12 قسمت پخش شده