سوریه، دوران گذر
  • نحوه نمایش:
سوریه، دوران گذر

سوریه، دوران گذر

این مستند به کشور سوریه بعد از جنگ پرداخته و از تلاش مردم این کشور و کمک های ایران برای باز سازی می گوید.

کارگردان : محمد مهدی خالقی

3 قسمت پخش شده