سیاح
  • نحوه نمایش:
سیاح

سیاح

این مستند به آشنایی با زندگی و مبارزات شهید حاج سعید سیاح طاهری از فرماندهان و جانبازان دفاع مقدس و شهید مدافع حرم می پردازد.

تهیه کننده : مرتضی شعبانی - کارگردان : حسن وزیرزاده