• نحوه نمایش:
سیاره ما

سیاره ما

مستند سیاره ما تجربه متفاوتی از آنچه که در طبیعت روی می دهد، به ما نشان می دهد. این که این طبیعت زیبا و منحصربه فرد کره زمین چگونه تغییر می کند و تغییرات آب و هوایی در اقلیم های مختلف به چه صورت است.

2 قسمت پخش شده