• نحوه نمایش:
شاهیر

شاهیر

این مستند روایت شاعران ترکمن استان گلستان از ادبیات ترکمن و سرودن اشعار شعرای نامدارشان است.

تهیه کننده : عباس صلحی - کارگردان : محمدحسین صفری