• نحوه نمایش:
شناخت سیاره مشتری

شناخت سیاره مشتری

بررسی ها و کشفیات جدید دانشمندان پیرامون سیاره مشتری همزمان با فرستادن کاوشگر به این سیاره در این مستند به تصویر کشیده شده است.