• نحوه نمایش:
شهید صالح

شهید صالح

مستند « شهید صالح » در مورد شهيد سيد صالح البخاتی از فرماندهان جنبش حزب الله عراق است که سال های متمادی از عمر خویش را از راه جهاد برای خدا سپری و در نهایت به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است.

کارگردان : عارف حاتمی