طبیبان حاذق
  • نحوه نمایش:
طبیبان حاذق

طبیبان حاذق

«طبیبان حاذق» تولید شبکه مستند سیما در 10 قسمت 10 تن از پزشکان بالای 80 سال و از شاگردان محمد قریب و پروفسور شمس را معرفی می کند.

کارگردان : ابوالفضل دودانگه - تهیه کننده : سید محسن طباطبایی

10 قسمت پخش شده