فاز
  • نحوه نمایش:
فاز

فاز

مجموعه مستند «فاز»؛ ( فرزند ایران‌ زمین ) عنوان مستند مسابقه ای است كه به دنبال ترغیب مشارکت نوجوانان در حل مشکلات اجتماعی از طریق الگوسازی نوجوانان فعال و آفرینش گر است.

تهیه کننده : احسان کاوه - کارگردان : میلاد دخانچی

21 قسمت پخش شده
صفحه1 از2