• نحوه نمایش:
فرزندان روح الله

فرزندان روح الله

مجموعه مستند فرزندان روح الله به زندگی چند تن از پاسداران حضرت امام خمینی (ره) و خاطرات رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله از زبان همسران شهدا می پردازند.

14 قسمت پخش شده
صفحه1 از2