فیلم کوتاه
  • نحوه نمایش:
فیلم کوتاه

فیلم کوتاه

در راستای رشد، ارتقا و بهتر شناساندن فیلم کوتاه و انیمیشن، برنامه ای با نام فیلم کوتاه به صورت هفتگی از شبکه مستند پخش می شود.

در این برنامه علاوه بر نمایش فیلم کوتاه و انیمیشن و گفتگو با سازندگان این فیلم ها، سعی شده است که مباحث تخصصی مرتبط با فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن از زبان صاحب نظران این حوزه به مخاطبان ارائه گردد.

افزون بر این اخبار و رویدادهای سینمایی، معرفی سایت ها و منابع مطالعاتی با محوریت فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن از بخش های ثابت برنامه «فیلم کوتاه» خواهد بود. این برنامه برخلاف روال معمول، مجری ثابت نداشته و هر هفته یکی از فیلمسازان و فعالین حوزه فیلم کوتاه و انیمیشن اجرای برنامه را بر عهده دارند.

30 قسمت پخش شده
صفحه1 از3