قصه با هم بودن
  • نحوه نمایش:
قصه با هم بودن

قصه با هم بودن

« قصه باهم بودن » مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند.

تهیه کننده : امیرحسین خلیل زاده

18 قسمت پخش شده
صفحه1 از2