• نحوه نمایش:
قصه دیار ما

قصه دیار ما

در این مجموعه مستند محور و جرقه انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف کشور روایت می شود.

تهیه کننده : سید محمد حسین هاشمی - کارگردان : یزدان پرونده

2 قسمت پخش شده