قلمستان
  • نحوه نمایش:
قلمستان

قلمستان

مجموعه مستند « قلمستان » به معرفی نویسندگان ادبیات دفاع مقدس می پردازد.

تهیه کننده و کارگردان : ابوالفضل توکلی

7 قسمت پخش شده