• نحوه نمایش:
قیام للّه

قیام للّه

در این مجموعه هربار با یکی از افرادی که پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم داشتن اقتصاد مقاومتی را عملی کرده اند آشنا می شویم.

کارگردان : امیر سبحان جعفری

49 قسمت پخش شده