• نحوه نمایش:
مردمان لب رود

مردمان لب رود

مستند « مردمان لب رود » به رودخانه های غرب کشور پرداخته و تاثیرات این منابع جاری بر فرهنگ و آداب و رسوم اهالی این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد.

تهیه کننده و کارگردان : حافظ صفری

13 قسمت پخش شده
صفحه1 از2