• نحوه نمایش:
مشاهیر ایران

مشاهیر ایران

در این مجموعه مستند به بررسی مشاهیر و بزرگان عرصه هنر و فرهنگ پرداخته می شود.

تهیه کننده : حمید مجتهدی - کارگردان : امیرحسین مجتهدی

8 قسمت پخش شده