• نحوه نمایش:
مطبخ

مطبخ

تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران در این مجموعه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده اند و تاریخچه آنها چیست؟

تهیه کننده : حسام اسلامی

4 قسمت پخش شده