• نحوه نمایش:
من می تونم

من می تونم

مجموعه مستند « من می تونم » به معرفی مشاغل مختلف و مزایای هر کدام می پردازد.

تهیه کننده : حمیدرضا محمدعلیزاده

4 قسمت پخش شده