نازی آبادی ها
  • نحوه نمایش:
نازی آبادی ها

نازی آبادی ها

این مستند به معرفی محله نازی آباد در شهر تهران و تاریخچه آن می پردازد.

کارگردان : مجتبی محمودی