• نحوه نمایش:
نقاب

نقاب

مجموعه « نقاب» به بررسی و مفهوم نقاب از دیدگاه تاریخ بشر ، اقوام ، علوم روانشناسی ، اجتماعی و... می پردازد. دراین مجموعه نقاب و کاربردهای آن از دیدگاه های مثبت و منفی مورد توجه قرار می گیرد و مفاهیمی که از گذشته دور تا به امروز بخشی از حقیقت درونی انسان را به رخ کشیده اند به تصویر کشیده می شود. موضوعات مختلف این مجموعه عبارت اند از : تولد ، زندگی ماشینی ، سیرک ، در جستجوی حس خوب ، اقوام و کاریکاتور.