نوای دل
  • نحوه نمایش:
نوای دل

نوای دل

مستند « نوای دل » روایتگر تلاش هنری خانم خدیجه رزداری نی نواز تالشی است که خالق نواهای نی ماندگاری می باشد.

کارگردان : امیر شکرگزار ناوی