• نحوه نمایش:
نور

نور

هر قسمت از این مجموعه یک مثال عینی از معروفات و منکراتی را که خدای سبحان در قرآن به آن اشاره کرده، به زبان ساده و قصه گونه برای مخاطب بازگو می کند. قصه آدمهایی که وقتی با معیار شناخت قرآن سبک و سنگین می شوند.

تهیه کننده : محمد علی فارسی  - کارگردان : مهدی فارسی

18 قسمت پخش شده
صفحه1 از2