نیوزیلند از بالا
  • نحوه نمایش:
نیوزیلند از بالا

نیوزیلند از بالا

این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی نیوزیلند می پردازد.

5 قسمت پخش شده