• نحوه نمایش:
هادی معرفت

هادی معرفت

این برنامه به معرفی آیت‌الله تألهی همدانی از زبان دوستان و آشنایان ایشان می پردازد.

تهیه کننده : محمدرضا اوقافی - کارگردان : حمیدرضا شفیعی وفا