هایلندز اسکاتلند
  • نحوه نمایش:
هایلندز اسکاتلند

هایلندز اسکاتلند

در این مستند به بررسی آب و هوای اسکاتلند و حیواناتی که در آن منطقه زندگی می کنند پرداخته می شود.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.