• نحوه نمایش:
هجده قدم دورتر

هجده قدم دورتر

این مجموعه مستند به روایت زندگی و نحوه حضور بازیکنان فوتبال کشومان در باشگاه های خارجی می پردازد.

7 قسمت پخش شده