هنر دستان - سری دوم
  • نحوه نمایش:
هنر دستان - سری دوم

هنر دستان - سری دوم

این برنامه در اختصاص با هنر ها و حرفه های سنتی و زیبای ایران زمین ساخته شده و در هر قسمت به هنر و پیشه ای خاص پرداخته می شود.

کارگردان : علی نجف پور