وحشی ترین شهر جهان
  • نحوه نمایش:
وحشی ترین شهر جهان

وحشی ترین شهر جهان

شهر مانائوس در کشور برزیل شهر است که با جنگل تداخل پیدا کرده و این موضوع مشکلاتی را برای حیوانات ایجاد کرده است.

4 قسمت پخش شده