ورزش در مسیر انقلاب
  • نحوه نمایش:
ورزش در مسیر انقلاب

ورزش در مسیر انقلاب

مستند «ورزش در مسير انقلاب» به توفيقات ورزش ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد و با بهره گيري از تصاوير و مستندات، تلاش شده است از بهمن 1357 تا بهمن 1387 ، اهم موفقيتهای ورزش ايران در ابعاد قهرماني و پهلواني به تصوير كشيده شود.

19 قسمت پخش شده
صفحه1 از2