• نحوه نمایش:
و اینک مستند

و اینک مستند

مجموعه مستند " و اینک مستند " به معرفی سینماگران بزرگی می پردازد که فیلم مستند ساخته اند.

کارگردان : اصغر احمدپور

3 قسمت پخش شده