• نحوه نمایش:
پارسین - سری دوم

پارسین - سری دوم

در مجموعه مستند « پارسین » به معرفی مناطق مختلف ایران و آشنایی با آداب و رسوم، فرهنگ ها، مشاغل سنتی و جاذبه های طبیعی و گردشگری با محوریت مردم شناسی پرداخته می شود.

تهیه کننده و کارگردان : مهدی منیری

15 قسمت پخش شده
صفحه1 از2