• نحوه نمایش:
پارلمان

پارلمان

مستند پارلمان، مجموعه مستندی است که به بررسی زمینه های شکل گیری مجلس، همچنین واکاوی حوادث و تحولات انتخابات مجلس می پردازد.

12 قسمت پخش شده