پازل
  • نحوه نمایش:
پازل

پازل

مجموعه "پازل" در هر قسمت سعی دارد بخشی از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک ایران اسلامی را که حاصل دسترنج دانشمندان و محققان برجسته کشورمان هستند، را معرفی کند.

این قسمت : روح الله رحیمی

35 قسمت پخش شده
صفحه1 از4