پایان ان اچ اس
  • نحوه نمایش:
پایان ان اچ اس

پایان ان اچ اس

مستند «ان اچ اس» به موضوع سیستم تامین اجتماعی پزشکی انگلیس و مشکلات پیش روی سیستم درمانی این کشور می پردازد.

 

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سیما امکان قرار دادن این ویدیو را در سایت خود ندارد.