پایتخت
  • نحوه نمایش:
پایتخت

پایتخت

مستند « پایتخت » به موضوع انتقال پایتخت و بررسی چالش ها و مشکلات این امر می پردازد.

تهیه کننده : احمد شفیعی - کارگردان : علی نیکبخت

14 قسمت پخش شده
صفحه1 از2