• نحوه نمایش:
پرونده مستند - سری دوم

پرونده مستند - سری دوم

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد. ساعت پخش یکشنبه ها ساعت 22:30 و تکرار دوشنبه ها 15:30

23 قسمت پخش شده
صفحه1 از2