پیشا تاریخ نوین
  • نحوه نمایش:
پیشا تاریخ نوین

پیشا تاریخ نوین

این مستند به بررسی تحقیقات دانشمندان پیرامون نحوه زیست حشرات غول پیکر در عصر زغال سنگ و کربن می پردازد.

3 قسمت پخش شده