پیشگویی داستان های علمی تخیلی
  • نحوه نمایش:
پیشگویی داستان های علمی تخیلی

پیشگویی داستان های علمی تخیلی

در این مستند به معرفی جرج ولز داستان نویس تخیلی انگلستانی در قرن نوزدهم و بیستم پرداخته می شود.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.