چرا سخن می گوییم
  • نحوه نمایش:
چرا سخن می گوییم

چرا سخن می گوییم

در این مستند به بررسی علمی نحوه یادگیری زبان در انسان پرداخته می شود.

با توجه به حق پخش، شبکه مستند سيما امکان قرار دادن اين ويديو را در سايت خود ندارد.