• نحوه نمایش:
چگونه ساخته شده

چگونه ساخته شده

این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد.

9 قسمت پخش شده